El Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General d’innovació i Comunitat Educativa, posa a la disposició dels centres educatius aquest lloc on recull diferents recursos adreçats al foment de la lectura partint de la consideració de la lectura com a instrument fonamental per a l’aprenentatge en totes les àrees de l’ensenyament i també com a font d’entreteniment i plaer.

Els diferents materials oferts es deixen en préstec o es donen als centres educatius, amb la intenció d’afavorir els plans de foment de la lectura de tota la comunitat educativa.

 

Trobareu tots aquests materials al Centre d’Edició i Distribució, al carrer Gregorio Marañón, 3. 07007 de Palma (telèfon 971 17 95 57).