El projecte té com a objectius prioritaris:

  • que l’alumnat reconegui la lectura com a font d’informació, comunicació i plaer,
  • que l’alumnat s’acosti a referents literaris propis,
  • que el col·lectiu docent tengui a l’abast materials, recursos didàctics i propostes metodològiques per treballar la lectura a l’aula.

 

Material en préstec

Per a educació infantil, primària, secundària i batxillerat, oferim en préstec:

  • Maletes literàries: Cada maleta conté 35 exemplars d'un mateix llibre i diferents recursos complementaris, com ara màscares, objectes i teresetes per treballar a l'aula.

  • Llibres en préstec: Un lot de 35 exemplars d'un mateix títol perquè cada alumne/a pugui fer la lectura individualment.

 

Les maletes literàries i els lots de llibres es presten als centres per un període aproximat de 30 dies.