Català per a les escoles

El Servei d'Innovació Educativa de la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa posa a la vostra disposició el material de suport per a l'ensenyament del català adreçat als centres educatius d'infantil i primària del Servei d'Ensenyament del Català.

Podeu sol·licitar diversos materials gratuïts, com ara manuals d'aprenentatge de llengua catalana, quaderns d'exercicis, llibres per al professorat, diccionaris, guies de conversa, jocs de taula, etc.

A més, per a educació primària i secundària oferim gratuïtament:

  • Guies didàctiques: guies monogràfiques amb propostes d'exercicis i lectures complementàries que se centren en un títol o un autor. Pel que fa a les guies en paper, es lliurarà una guia per a cada alumne. Algunes guies només estan disponibles en format electrònic.

  • Quadernets Paraula de poeta, Paraula de narrador i Paraula de dramaturg: col·lecció d'opuscles que contenen un text de presentació de l'autor i de la seva obra i una selecció de textos. Es lliurarà un exemplar per alumne.

Les guies didàctiques i els quadernets Paraula de... es lliuren d’acord amb les sol·licituds dels centres i la disponibilitat d’existències.

 

  1. Emplenau el full de sol·licitud:
  2. Quan hàgiu enviat la sol·licitud, us confirmarem, abans del període adjudicat, que us hem concedit el material.
  3. Heu de passar a recollir-lo al punt de distribució.

En l'apartat de materials pots trobar els següents recursos:

  • Manuals
  • Llibres per al professorat
  • Recursos a l’aula
  • Jocs
  • Facilet